SkyttelPASS AS er eid og driftet av Skyttel AS, som eies av fylkeskommunene Vestland, Rogaland og Agder. SkyttelPASS AS har ikke et offentlig formål, og driftes utelukkende som et kommersielt selskap. Som følge av offentlig eierskap er selskapet derimot underlagt strenge etiske retningslinjer, og har som mål å være det naturlige valget av brikkeutsteder for bompasseringer og ferjereiser.

SkyttelPASS AS ble opprettet i 2019 som følge av bompengereformen og utstederforskriften som trådte i kraft 1. januar 2019. SkyttelPASS-brikken var den første brikken i Norge som fikk AutoPASS-godkjenning etter dette, og var også den første brikken i Norge som fikk EETS-godkjenning. EETS (European Electronic Toll Service) er en EU-standard for bompengebetaling.

SkyttelPASS-brikken ble lansert i april 2021

Les mer på deres hjemmeside: Klikk her

Navn:
SkyttelPASS