I nær 200 år har vi drevet forretning – Bunnpris’ opprinnelse så dagens lys allerede i 1830.

Forretningen het ikke Bunnpris den gangen, men den var vår gründer Ivar K. Lykkes første handelsbedrift. Den gang var kvern- og møllestein produktet, og godset ble fraktet med egne skip mellom Sør- og Østlandet. Betalingen foregikk ofte i landbruksprodukter, som smør. Dette ga Lykke ideen om det som skulle bli hans neste forretningsidé.

Les mer på deres hjemmeside: Klikk her

Navn:
Bunnpris